Geometria

La clau dels mosaics

Els mosaics geomètrics són combinacions de figures planes que poden recobrir completament terres i parets.
Poden semblar senzills, però amaguen qüestions matemàtiques molt interessants.

ELABORA

Aprendrem a calcular el nombre pi, i per això ens platejarem aquestes qüestions:

- Quin tipus de mosaics hi ha?
- Amb quins polígons regulars es poden formar mosaics sense combinar-los amb altres figures?
- Quina condició han de complir aquests polígons?
- Quines combinacions de dos polígons regulars poden generar un mosaic?
- Es poden obtenir mosaics amb polígons no regulars? Amb quins?

Aquest enllaç et pot servir per respondre les preguntes: http://gwydir.demon.co.uk/jo/tess/grids.htm

L'entrega d'aquesta part de l'activitat és pel dilluns 16 d'abril.

DISSENYA

Dissenya el teu propi mosaic i elabora'l pintant una cartolina, retallant i enganxant, o mitjançant eines TIC.
Exposa el teu mosaic a la classe i explica si es compleixen les conclusions que havies tret a la part "ELABORA".

L'entrega d'aquesta part de l'activitat és pel dilluns 24 d'abril.

No hay comentarios:

Publicar un comentario